Údržba siete

1. Dňa 4.1.2023 prebehne údržba siete v časti Kobeliarovo. Plánovaný výpadok od 10:30 do 10:45.

2. Dňa 8.1.2023 prebehne údržba siete v časti Kobeliarovo. Plánovaný výpadok od 7:00 do 10:00.