Internet od GLOBYNET

Vyberte si vašu lokalitu


CENNÍK SLUŽIEB INTERNETU


zriadenie s 24 mesačnou viazanosťou

1€

Zriadenie s 12 mesačnou viazanosťou

49€

Prenájom príjmacieho zariadenia

Jednorázový prenájom počas celej doby pripojenia. Platí pri 24 mesačnej viazanosti

1€

WiFi Router Home Standard

Alebo 25€ jednorázovo.

2€/mesiac

Zriadenie bez viazanosti

99€

WiFi Router Home Premium

Alebo 40€ jednorázovo.

4€/mesiac

CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB


K internetu si viete doobjednať aj nasledujúce služby za výhodné ceny

Kamerový systém Home Standard

Platí pri 24 mesačnej viazanosti

10€/mesiac

Web cache server

Zabezpečuje stabilnejší internet

3€/mesiac

QOS PROFESIONAL SETUP

Profesionálny manažment vnútornej siete

1€/mesiac

STATICKÁ VEREJNÁ IPV4 ADRESA

Slúži na diaľkový prístup do zariadení

5€/mesiac

HOME STREAM MEDIA SERVER

Optimalizácia siete na úrovni aplikačnej vrstvy

3€/mesiac

WiFi EXTRA

Pokrytie celej domácnosti WiFi signálom.

4€/mesiac